Trigon beheer

Syndicuskantoor Trigon wil meer dan alleen panden beheren. Ze willen groeien, ontwikkelen en vooroplopen in hun sector. Ontdek hier hoe ze dat waarmaken!
Syndicuskantoor Trigon - Succesverhaal
Checkit-traject

Begin 2024 trok Dorus Koks, sectorconsulent bij Fonds 323, naar Sint-Niklaas om er een Checkit-traject op te starten bij Syndicuskantoor Trigon. Het doel? In kaart brengen welke competenties binnen een onderneming aanwezig zijn. Hierna wordt gekeken wat de sterkte zijn van de individuele werknemers en op welke competenties ze extra kunnen inzetten. Dit wordt samengevat in een actieplan waarin opleidingen worden opgenomen die hieraan kunnen voldoen. 

Checkit is een gratis begeleidingstraject om de bestaande competenties en competentienoden in kaart te brengen en  bestaat uit 3 delen: 

  1.  Verkennend gesprek met de werkgever(s): doelstelling organisatie en haar werknemers.
  2.  In kaart brengen competenties: competentiescan en individuele gesprekken met werknemers.
  3.  Actieplan: terugkoppelen en concrete acties suggereren. 

Tevreden werknemers betekenen een tevreden werkgever. Op langer termijn draagt persoonlijke competentieontwikkeling bij aan het succes van de onderneming van morgen. Dit gelooft ook Anke Van den Bergh, zaakvoerster van Trigon beheer uit Sint-Niklaas: 

“Ik wil graag meestappen in het Checkit-traject, omdat het mijn doel is om een gelukkig en stabiel team rond mij te creëren, dat mij gedurende heel lange tijd zal kunnen ondersteunen.”

We zien een shift waarin er minder belang wordt gehecht aan diploma’s en referenties, en meer aan het individuele kennen en kunnen. De sterktes van een werknemer treden steeds meer op de voorgrond, waardoor werknemers zich beter in hun vel voelen en langer in dienst blijven. 

“Het is mijn doel om een gelukkig en stabiel team te creëren, dat mij gedurende lange tijd zal kunnen ondersteunen.”

Anke Van den Bergh

Anke Van de Bergh – Zaakvoerster Trigon

Ondanks dat Checkit een begeleiding is op maat van ondernemingen, worden individuele werknemers actief betrokken. Hierbij worden hun interesses en kwetsbaarheden niet uit de weg gegaan. We zetten in op het ontwikkelen van een leercultuur, met aandacht voor de werkbaarheid van het werk en levenslang leren. Op deze manier komen we tot het optimale resultaat voor zowel de onderneming als haar werknemers. 

In de case van Trigon is dit heel sterk naar buiten gekomen. Zo is er voor Britt Muyldermans een functiewijziging doorgevoerd: 

“Na het Checkit-traject is er voor mij persoonlijk veranderd dat mijn functie binnen het bedrijf gewijzigd is. Ik heb nu ook een deeltijdse verantwoordelijkheid als opleidingsverantwoordelijke omdat uit het Checki-traject naar voren is gekomen, dat er toch wel een noodzaak toe was om meer opleiding te kunnen voorzien en dat sprak mij wel aan om mij daarvoor te engageren.”

Britt Muyldermands 

Opleidingsverantwoordelijke Trigon

“Voor mij persoonlijk is er veranderd dat mijn functie binnen het bedrijf gewijzigd is. Ik heb nu ook een deeltijdse verantwoordelijkheid als opleidingsverantwoordelijke.”

Heb je interesse om zelf een Checkit-traject op te starten? Neem contact op met een sectorconsulent. Benieuwd naar het volledige succesverhaal van Tirgon? Bekijk de complete video hieronder! 

The Image & Sound Factory

Succesverhaal - Checkit-traject


Aftermovie

8 juni 2023 - Startevent

Heb je een algemene vraag rond Checkit?

Heb je een algemene vraag rond Checkit?